با نگاهت میشم آروم

وقتی که خستم آقا دلم پر از غمه

با نگاهت میشم آروم 

وقتی که گوشه ی روضه تو پناهمه

با نگاهت میشم آروم 

دوست دارم 

تو پناه منو نفس قلب خستمی

تو آقا جون 

کس بی کسی های دل زار و شکستمی

جز تو آقا 

به کی درد دلام بگم 

جز تو کی محرمه 

کی غیر از تو 

روی زخمای درد و غم بیچاره مرحمه 

آقام آقام 

آقام آقام 

 مطالب مرتبط

رحمت واسعه ای
رحمت واسعه ای

پنج شنبه, 08 دی 1401

پخش
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش