منی که نوکرم

امیر کرمانشاهی

بیشتر

منی که نوکرم دوری از حرم 

حقم نیست اربابم اربابم 

منی که نوکرم دوری از حرم 

حقم نیست اربام اربام 

هر کی کربلاته خوشبخته 

دوری از حرم آقا سخته 

من نیومدم خیلی وقته 

من تا وقت مردنم

از تو دل نمیکنم 

از پدر و مادر بیشتر حق داری گردنم 


 مطالب مرتبط