از همه که خسته شدم

کنج دل آسمونم 

شب شد و باز ستاره وا شد 

دست دو تا چشمامو دادم به دل پریشونم

دیدم دلم راهی قم شد 

توی خوبا بده بودم 

قید راهو زده بودم 

ولی با عشق خودت اومده بودم 

آخر قصه ی عشق با تو معلومه 

تو شبای حرمت دلم چه آرومه 

تو شبیه مادرت قبله حاجاتی 

الهی فدات بشم حضرت معصومهمطالب مرتبط

الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی
الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی

چهار شنبه, 24 فروردین 1401

پخش
کل زمین کربلاست
کل زمین کربلاست

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش