و خاکساری این عشق آسمانم کرد

چقدر ناب و زهیرانه امتحانم کرد

 

همه به نان و نوایی رسیده اند از او

رسید تا به من انگار لنگ نانم کرد

 

از آن جهت که نشان لیاقتم بدهد

میان همهمه ها سخت بی نشانم کرد

 

دلم ز روضه ی اصغر کشید تیر و سپس

شکست بغض گلوگیر و قد کمانم کرد

 

به جز حسین هرآن کس رفیق شد با من

مرا زمین زد و یک عمر نردبانم کرد

 

کمی گذشته ی خود را مرور کردم،آه

چقدر روضه ی ارباب مهربانم کرد

 

زدم به نام جوانش جوانی خود را

ازآن به بعد خودش عاشق اذانم کرد

 مطالب مرتبط

سلام فرمانده 2
سلام فرمانده 2

جمعه, 12 اسفند 1401

پخش
بیعت با علی
بیعت با علی

شنبه, 10 تیر 1402

تویی فرمانده ی عالم
تویی فرمانده ی عالم

جمعه, 19 اسفند 1401

پخش