ای عشق اتفاقی من

عشق این قلب یاغی من

از ایران بوسمو بپذیر 

ای دلدار عراقی من 

راه بده بزار که مست پابوس بشم

راه بده تا با ضریح تازه مانوس بشم 

راه بده کنار اون زیاره ی شاه شهر طوس بشممطالب مرتبط

بیعت با علی
بیعت با علی

شنبه, 10 تیر 1402

یوم الانتقام
یوم الانتقام

شنبه, 29 مهر 1402

تویی فرمانده ی عالم
تویی فرمانده ی عالم

جمعه, 19 اسفند 1401

پخش