فرمود امام رضا بااشک و شور و شین

عبدالرضاهلالی

بیشتر

فرمود امام رضا بااشک و شور و شین

ان کنت باکین فابک علی الحسین

فرمود امام حسن(ع) مسموم ازجفا

لایوم کیومک مظلوم کربلا

شیخ الائمه گفت این حرف آخر است

گریه کن حسین با من برابر است 

آبروی دو عالم ...مطالب مرتبط

آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش
شهر من کربلا
شهر من کربلا

شنبه, 16 مرداد 1400

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
دریای آرامش
دریای آرامش

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش