منم و شور تو و این دل سرگردانی

عبدالرضاهلالی

بیشتر

منم و شور تو و این دل سرگردانی
که اسیرت شده با جذر و مدی طوفانی
به سر تخت سلیمان به طلا نقش شده
هرکه افتاد به خاکتو کند سلطانی
علّت اوّل دیوانگی ماست حسین
عقل افتاده در این دام به سرگردانی
دام زنجیر نگردد دل دیوانه ی ما
شعله ای نیست که خاموش شود حیرانی
قبله ی چشم من و گوشه ی بین الحرمین
«تربت کرب و بلا باد به ما ارزانی»مطالب مرتبط

شهر من کربلا
شهر من کربلا

شنبه, 16 مرداد 1400

پخش
دریای آرامش
دریای آرامش

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401

بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش