کشتی اَمن ولایت پر شتاب

مهدی رسولی

بیشتر

کشتی اَمن ولایت پر شتاب
 نقشۀ دشمن شده نقش بر آب
 آیه آیه فتح و عزت دیده‌ایم
 در چهل فصل کتاب انقلاب

نور راه ما، نور قرآن است
 زنده این نهضت، با شهیدان است

جان ما، نذر راه فاطمه‌ست
 خاک ما، در پناه فاطمه‌ست

 مطالب مرتبط