بند دل حضرت سلطانی 

ذکر لب شاه خراسانی

صحن و سرات قبله ی حاجاته 

تو زینب مردم ایرانی 

بند دل حضرت سلطانی 

ذکر لب شاه خراسانی

صحن و سرات قبله ی حاجاته 

تو زینب مردم ایرانی 
مطالب مرتبط

آغاز سخن با نام علی
آغاز سخن با نام علی

جمعه, 26 شهریور 1400

پخش
پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش