تو چه کردی با قلبم

که به عشق تو مانوسه

همه دلخوشی سالم 

یه زیارت مخصوصه

کربلا که میرم اما 

اذنش از حرم طوسه 

شندیم خود جبرئیلم 

توی نوبت پابوسه 

ای جلوه ی علی 

مگه صدام نزدی 

کم منو کرمت

امام رضا مددیمطالب مرتبط