تویی که توی حرمت

مهدی رسولی

بیشتر

تویی که توی حرمت

دست کلیم دل مسیح میلرزه

تویی که یک سحر زیارتت 

به عمر ما می ارزه 

نور گنبد طلات فی الظلمات 

نور الله می ارزه

خدایی لذت پابوس تو 

بیگانه چی میفهمهمطالب مرتبط