سلام سلطانم

مهدی اکبری

بیشتر

سلام سلطانم

سلام عشقم ای شاه خراسانم

سلام سلطانم

تا آخرش پای عشق تو میمانم 

سلام سلطانم 

سلام عشقم ای شاه خراسانم

سلام سلطانم

تا آخرش پای عشق تو میمانم 

سلام سلطانم

من از تبار عشق سلمانم

سلام سلطانم

شاهگرم میدم به پای پیمانم

سلام سلطانم

ارض مقدس یعنی خراسون 
مطالب مرتبط

حرف قلبمو میگم بدونی
حرف قلبمو میگم بدونی

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
شور | بارون دوسـت دارم فقط
شور | بارون دوسـت دارم فقط

دو شنبه, 21 آبان 1397

پخش