به شب اول قبرم نکنم وحشت و ترس

مجتبی رمضانی

بیشتر

به شب اول قبرم نکنم وحشت و ترس

چون در آن لحظه حسین (ع) است که مهمان من است

به سئوالم اگر آرند به میزان حساب

پاسخ آرم به خداوند حسین (ع)  جان من است

 مطالب مرتبط

عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش
غصه فراق
غصه فراق

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش