قربون کرمت

مجتبی رمضانی

بیشتر

قربون کرمت

منو ببر حرمت 

دوست دارم که بگی 

کربلا میبرمت

دوست دارم که بگی 

کربلا میبرمت 

دلم پر زده برا 

پرسه زدن صحن و رواق ها 
مطالب مرتبط

مینویسم حسین میخونم کربلا
مینویسم حسین میخونم کربلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
طعم عاشقی
طعم عاشقی

پنج شنبه, 21 مهر 1401

پخش
سفره ی درد دلمو
سفره ی درد دلمو

دو شنبه, 30 خرداد 1401

پخش
عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش