صدای نقاره میاد

مجتبی رمضانی

بیشتر

صدای نقاره میاد 

دوباره تو صحن انقلاب 

آهای گرفتارا بیایید 

حرم پسر ابوتراب 

چه شلوغه پنجره فولاد 

یکی میکه آقا شفا داد 

من فدای تو حج فقرا

الدخیل یا معین ضعفا

ضامنم ضامن آهو رضا
مطالب مرتبط

غصه فراق
غصه فراق

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش
غصه فراق
غصه فراق

دو شنبه, 29 شهریور 1400