مشهدیا تهرونیا

امیر کرمانشاهی

بیشتر

مشهدیا تهرونیا آذریا گیلکیا مازنیا
بلوچ و کُرد و لُر و اصفهانیا شمالیا جنوبیا
خبر بدید به امام رضائیا
نور اومده علی نور اومده
گره گشا برا گره کور اومده
سلطان اومده شاه ایران اومده
یا امام رضامطالب مرتبط

بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا
بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا

چهار شنبه, 19 خرداد 1400

پخش
رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی
رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
من بدون تو
من بدون تو

یک شنبه, 03 مرداد 1400

پخش