سوگند به جلوه داور

محمد حسین پویانفر

بیشتر

سوگند به جلوه داور

سوگند به جان پیامبر

 

سوگند به سوری کوثر

سوگند به حضرت حیدر

 

حق با علی است تا به ابد مقتدا علی

هم ابتدای عالم و هم انتها علی

 

گفته به وقت خلقت ما زیر لب خدا

یا مظره العجائب و یا مرتضی علیمطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
چادرت را بتکان
چادرت را بتکان

جمعه, 12 دی 1399

پخش
نائب الزیاره
نائب الزیاره

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش