بذار اشکای ما رو همه دنیا ببینه

حاج مسعود پیرایش

بیشتر

بذار اشکای ما رو همه دنیا ببینه
 بذار دنیای ما رو فقط خدا ببینه
 ما با حسین بندگی میکنیم ما تو حرم زندگی میکنیم
 خدا حفظ کنه تو رو واسم میخوام پای پرچمت باشم
 حسین ای آبروی عالم حسین ای آبروی عالم
 غمت یه حس خوبی توی دلم میسازه
 در خونه ات یه عمره به روی همه بازه
 از برکت روضه های شما درد هر چی بود اینجا شده دوا
 به اشکام برا تو میبالم
 تو هیئت چقدر خوشه حالم
 همین چشمای خیسم خودش حکمتی داره
 شاید قراره بازم بیام حرم دوباره
 این زندگی با غمت میگذره
 این اربعین ما رو یادت نره
 یه کاری بکن که امسالم
 زیارت باشه تو اعمالم
 حسین ای آبروی عالم حسین ای آبروی عالممطالب مرتبط