خون بهایت خود خداوند است

مهدی اکبری

بیشتر

خون بهایت خود خداوند است
.
 با تو در عرش ، رب مُعانِقه کرد
 این مقام تو بی همانند است
 .
اولین زائرت شب جمعه
 به خداوند که خداوند است

.

اعتقاد اعتماد می خواهد
 پس شفا بوی دود اسپند است

.

دست شستم ز هر چه غیر از تو
 دست شستم بگیری از من دست

.

ماجرای من و تو مانندِ
 تلخی چای و حبه ی قند است

.

گریه ام‌ را بیا نگیر از من
 آبرویم به گریه ام بند است

.

گریه بر تو دلیل غفرانِ
 معصیت های قبل و آینده است

.

کوفه با تو چه کرده که حتی
 جاری اشکِ وحوشِ درنده‌ است

.

شمر اگر چه به تو‌ غضب کرده
 رحمت عام بر لبت خنده است

.

نانجیبی به زور در گودال
 چکمه از پای زخمی ات کنده است

.

دَخَلَت زینبُ عَلَی بن زیاد ….
 عالم از محضر تو شرمنده است

.

کوچه کوچه پس از تو چرخاندند
 زینبی را که آبرومند است

.

حرفش این بود که چهل تا نعل
 صد حسین از حسین من کنده ست

 مطالب مرتبط

چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال
چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
شور | بارون دوسـت دارم فقط
شور | بارون دوسـت دارم فقط

دو شنبه, 21 آبان 1397

پخش
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
حرف قلبمو میگم بدونی
حرف قلبمو میگم بدونی

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش