دوست دارم پا روضه و پا علم بمیرم

تو محرم توی ماه غم بمیرم 

یا اگه یه وقتی آقا طلبیدن 

یه شب جمعه توی حرم بمیرم 

دوست دارم پا روضه و پا علم بمیرم

تو محرم توی ماه غم بمیرم 

یا اگه یه وقتی آقا طلبیدن 

یه شب جمعه توی حرم بمیرم 

سنگ دلمو طلا کن

درد دلمو دوا کن 

هر شب تو حرمت آقا 

مرغ دلمو هوا کن

جانم حسین جانممطالب مرتبط

حرف قلبمو میگم بدونی
حرف قلبمو میگم بدونی

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
رحمت واسعه ای
رحمت واسعه ای

پنج شنبه, 08 دی 1401

پخش