دوست دارم پا روضه پا علم بمیرم

مهدی اکبری

بیشتر

دوست دارم پا روضه و پا علم بمیرم

تو محرم توی ماه غم بمیرم 

یا اگه یه وقتی آقا طلبیدن 

یه شب جمعه توی حرم بمیرم 

دوست دارم پا روضه و پا علم بمیرم

تو محرم توی ماه غم بمیرم 

یا اگه یه وقتی آقا طلبیدن 

یه شب جمعه توی حرم بمیرم 

سنگ دلمو طلا کن

درد دلمو دوا کن 

هر شب تو حرمت آقا 

مرغ دلمو هوا کن

جانم حسین جانممطالب مرتبط

تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
آه ای هلال زینب ماه شبای تارم
آه ای هلال زینب ماه شبای تارم

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
حرف قلبمو میگم بدونی
حرف قلبمو میگم بدونی

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
شور | بارون دوسـت دارم فقط
شور | بارون دوسـت دارم فقط

دو شنبه, 21 آبان 1397

پخش