بنت الزهرا صبرالکبری

مهدی اکبری

بیشتر

بنت الزهرا صبرالکبری

بنت الزهرا صبرالکبری

پیغمبر کربلا ای یا زینب

پیغمبر کربلا ای یا زینب

دختر ماه عصمت الله

دختر ماه عصمت الله

فریاد عدالت خواه ای یا زینب

فریاد عدالت خواه ای یا زینب

ای عطیفه ال ای فصیه فاهمه

ای تکرار فاطمه زینب

ای ستون خیمه ها قهرمان کربلا

زینت آل عبا زینب

نور تو نور هدا زینب

خواهر خون خدا زینب

خواهر خون خدا زینب

نور تو نور هدا زینب

نور تو نور هدا زینب

خواهر خون خدا زینب

خواهر خون خدا زینب

نور تو نور هدا زینب

نور تو نور هدا زینب

خواهر خون خدا زینب

خواهر خون خدا زینب

 مطالب مرتبط

شور | بارون دوسـت دارم فقط
شور | بارون دوسـت دارم فقط

دو شنبه, 21 آبان 1397

پخش
حرف قلبمو میگم بدونی
حرف قلبمو میگم بدونی

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال
چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش