گل باغ طه سلام عليكم

سید مهدی میرداماد

بیشتر

گل باغ طه سلام عليكم 

مسیحای زهرا سلام علیکم

ولی نعمت ما سلام علیکم 

علی بن موسی سلام علیکم 

در هفت دریا مه چهار انجم

سلام علیکم سلام علیکم

تو جان جهانی جهان ها فدایت

تو روح و روانی روان ها فدایت 
مطالب مرتبط

خاک به سره خاک
خاک به سره خاک

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
من یار ندارم دلدار ندارم
من یار ندارم دلدار ندارم

دو شنبه, 09 تیر 1399

پخش
از ازل فاطمه مادرم بوده
از ازل فاطمه مادرم بوده

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش