شبا مثل كفتر های گنبدت

سید مهدی میرداماد

بیشتر

شبا مثل كفتر هاي گنبدت

دل من برای حرم پر میزنه

اگه من راهی میشم تا مشهدت

معنیش اینه دل تو تنگ منه

مهربونی تو آروم جونی تو 

آره خورشیده هفت آسمونی تو 

هم جانی و جانانی و هم شاهی و سلطانی 

آقای خراسانی و تاج سر ایرانیمطالب مرتبط