آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

حسین طاهری

بیشتر

آمده ام آمدم ای شاه 

پناهم بده

خط امانی زِگناهم بده

شاه پناهم بده

شاه پناهم بده 

خسته ی راه آمدم 

آه نگاهم مکن 

غرق گناه آمدم 


 مطالب مرتبط

 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش