آمده ام آمدم ای شاه 

پناهم بده

خط امانی زِگناهم بده

شاه پناهم بده

شاه پناهم بده 

خسته ی راه آمدم 

آه نگاهم مکن 

غرق گناه آمدم 


 مطالب مرتبط

حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش