حسین جان فدایت

حسین طاهری

بیشتر

حنیف طاهری

بیشتر

حسین جان فدایت

حسین جان فدایت

تو به ز من سر کویت هزار ها داری 

ولی بدان که گدایت فقط تو را دارد 

حسین جان فدایت 

حسین جان فدایتمطالب مرتبط

 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش
جانانم آرزوست
جانانم آرزوست

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش