گریه میکنم برات

حنیف طاهری

بیشتر

گریه میکنم برات

برای خشکی لبات

چقدر دلم تنگ میشه

برای پیرهن عزات 

دستای ما رو زهرا

تو دست تو میذاره

شکر خدا مثل تو نیست تو دنیا

ولی زیاده آقا شبیه ما 

ای کشته ی لب تشنه 

از آب فرات محروم 

عالم به فدای تو 

یا سیدنا المظلوم 
مطالب مرتبط