گریه میکنم برات

حنیف طاهری

بیشتر

گریه میکنم برات

برای خشکی لبات

چقدر دلم تنگ میشه

برای پیرهن عزات 

دستای ما رو زهرا

تو دست تو میذاره

شکر خدا مثل تو نیست تو دنیا

ولی زیاده آقا شبیه ما 

ای کشته ی لب تشنه 

از آب فرات محروم 

عالم به فدای تو 

یا سیدنا المظلوم 
مطالب مرتبط

کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
چی میشه که قرص مهتاب
چی میشه که قرص مهتاب

دو شنبه, 05 آبان 1399

پخش