چه می شد از شب تنهایی من نور رد می شد

مسیر خانه ام از کوچه سرشور رد می شد

چه می شد بودم آن روزی که مولایم ز نیشابور رد می شد
 به اینها زیر باران فکر می کردم …خیابان در خیابان فکر می کردم
 دلم رفت و دلم برگشت…دلم با هر قدم برگشت
 در این حال و هوا ناگاه سرم  سمت حرم برگشت
 به من باب الجواد آغوش بازش را نشان می داد
 و گنبد روی دوش پنجره فولاد دستش را تکان می داد

 مطالب مرتبط

حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش