چه می شد از شب تنهایی من نور رد می شد

حسین طاهری

بیشتر

چه می شد از شب تنهایی من نور رد می شد

مسیر خانه ام از کوچه سرشور رد می شد

چه می شد بودم آن روزی که مولایم ز نیشابور رد می شد
 به اینها زیر باران فکر می کردم …خیابان در خیابان فکر می کردم
 دلم رفت و دلم برگشت…دلم با هر قدم برگشت
 در این حال و هوا ناگاه سرم  سمت حرم برگشت
 به من باب الجواد آغوش بازش را نشان می داد
 و گنبد روی دوش پنجره فولاد دستش را تکان می داد

 مطالب مرتبط

دوست دارم حسین
دوست دارم حسین

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش
 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش