سلام سلطانم

سلام عشقم ای شاه خراسانم

سلام سلطانم

تا آخرش پای عشق تو میمانم 

سلام سلطانم 

سلام عشقم ای شاه خراسانم

سلام سلطانم

تا آخرش پای عشق تو میمانم 

سلام سلطانم

من از تبار عشق سلمانم

سلام سلطانم

شاهگرم میدم به پای پیمانم

سلام سلطانم

ارض مقدس یعنی خراسون 
مطالب مرتبط

توی شبهای تنهاییم
توی شبهای تنهاییم

شنبه, 21 اسفند 1400

پخش
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
رحمت واسعه ای
رحمت واسعه ای

پنج شنبه, 08 دی 1401

پخش