کاش آقا منم غلامت بودم

مهدی اکبری

بیشتر

کاش آقا منم غلامت بودم

مثل خوبات پا رکابت بودم 

کاش مثل گدشته عاشق بودم 

کاش همون نوکر سابق بودم 

میرم آقا میرم خوش باشی

میرم بازائرا تنها باشیمطالب مرتبط

شور | بارون دوسـت دارم فقط
شور | بارون دوسـت دارم فقط

دو شنبه, 21 آبان 1397

پخش
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال
چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش