چشای قشنگ عباس (به همراهی افشین نجفی)

علی پور کاوه زنجانی

بیشتر

سایر ذاکرین

بیشتر

چشای قشنگ عباس دلمو خدایی کرده
چشای قشنگ عباس دلمو خدایی کرده
مدد آقام ابلفضل
منو کربلایی کرده
کربلای تو حسین جان آقا عشق عالمینه
همه میگن صفای دل صحن بین الحرمینه

 مطالب مرتبط

شد خداوند اولین رفیق علی
شد خداوند اولین رفیق علی

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
آقای عزیز ما
آقای عزیز ما

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش