سلام حضرتِ سلطان

حاج منصور ارضی

بیشتر

سلام حضرتِ سلطان ! سلام اقبالم !

شدم گدای حریمت ، به خویش می بالم 

 

فقط غبار ترا می کشم به چشم ترم

فقط مسیر ترا می روم در این عالم

 

دوباره درد خودم را نگفته یادم رفت

مرا کنار ضریحت شفا بده ، لالم

 

به مستمندی ام اینجا همیشه مفتخرم

ز حاجت نگرفته همیشه خوشحالم

 

چو دامن تو گرفتم به دامت افتادم

چه خوب ! در حرم تو شکسته شد بالم

 

غلامی تو شده کار هر شب و روزم

همیشه از کرم توست رزق هر سالم

 

از آن زمان که شده سفره ام بنام جواد

زیادتر شده والله برکت مالم

 

مرا بخر که محرم دوباره گریه کنم

دوباره فکر سیاهی و پرچم و شالم

 

اگر که قبل عزای حسین جان دادم

بیا عزیز دلم با حسین ، دنبالممطالب مرتبط

سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش
حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش
این جان مسیح را مسیحا
این جان مسیح را مسیحا

سه شنبه, 29 تیر 1400

پخش