در خونه ی خوب کسی پیر شدم
 خوب کسی رو سر رام خدا گذاشت
 خدا میدونه هیچکی توی زندگیم
 تو سختیام هوامو مثل تو نداشت

هوامو داشته باش اقا
 به هوای عشق محتاجم
 هوامو داشته باش اقا
 بریده طاقت و صبرم

هوامو داشته باش اقا
 که تو تنهاپناه منی
 هوامو داشته باش اقا
 توی تاریکی قبرم

یادم داده پدرم فقط بگم حسین
 قول دادم به مادرم فقط بگم حسین

چه خوبه عاقبت بخیرم کنی
 توهردودنیا باشه سایت رو سرم
 قسمت من کنی مثل حر و زهیر
 با رفیقام بشیم فدایی حرم

فدایی حرم باشم
 که دستامو بگیری
 فدایی حرم باشم
 با ذکر یا حسیم برلب

فدایی حرم باشم
 واسه دلخوشی زهرا
 فدایی حرم باشم
 بشم فداسر زینب

اشکای توی چشم وقف حسین
 دوست دارم فقط بشم وقف حسین

 مطالب مرتبط

سفره ی درد دلمو
سفره ی درد دلمو

دو شنبه, 30 خرداد 1401

پخش
عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش
طعم عاشقی
طعم عاشقی

پنج شنبه, 21 مهر 1401

پخش