هر قدمی تا کربلا بردارم

مجتبی رمضانی

بیشتر

   هر قدمی تا کربلا بردارم

   روی لبم همین دعا رو دارم:

    

   اللهم ارنی الطلعه الرشیده

   غره الحمیده  غره الحمیده

    

   ذکر همه زائرا …  این بقیه الله

    

   تو این مسیر قدم که میذارم

   یه حاجتی توی دلم دارم

    

   روشن بشه چشمم به نور تو

   عاشق اون لحظه دیدارم

    

   راهی میشم با اشک دونه دونه

   هر نفسم برا آقا میخونه

    

   اللهم ارنی الطلعه الرشیده

   غره الحمیده   غره الحمیده

    

   ذکر همه زائرا ….  این بقیه الله

    

   شده امید آخرم آقا

   فکرش نمیره از سرم آقا

    

   ببینم اون جمال زیبات رو

   یک شب جمعه تو حرم آقا

    

   خوب میدونی که اینهمه رویامه

   تا بخونم با تو زیارتنامه

    

   اللهم ارنی الطلعه الرشیده 

   غره الحمیده    غره الحمیده

    

   ذکر همه زائرا …..   این بقیه الله

    

   کاش یکی از مسافرا باشم

   میون جمع زائرا باشم

    

   کاش با دعای مادرت زهرا

   من اربعین کرب و بلا باشم

    

   تا به حرم جاده به جاده میرم

   با یه علم پای پیاده میرم

    

   قدم قدم ، با یه علم،

   ایشالله اربعین بیام سمت حرم

    

   ذکر همه زائرا  ….  این بقیه الله

 مطالب مرتبط

غصه فراق
غصه فراق

دو شنبه, 29 شهریور 1400

غصه فراق
غصه فراق

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش