اگه حالم خوبه ، اگه خوبه دنیام

سلطان به سلامت باد

اگه روضه گردم ، اگه الآن اینجام

سلطان به سلامت باد

سلطان به سلامت باد عالم سنه جان قوربان

من نوکر مادر زاد عالم سنه جان قوربان

هستم چون آهوی سرگردان

از این گدا رو برنگردان

... جانم رضا ، جانم رضا جان ...

آقاجون قربونت منه رعیت زاده

سلطان به سلامت باد

میگم اینو وقتی که میزنم باده

سلطان به سلامت باد

سلطان به سلامت باد ما مردم ایرانیم

از یُمن قدوم تو ما جمله مسلمانیم

اسمت آقا هر درده درمان

آقام آقام آدووا قوربان

... جانم رضا ، جانم رضا جان ...

همه سر سفرت آقاجون خوب و بد

سلطان به سلامت باد

یه شعبه از تخت سلطنتت مشهد

سلطان به سلامت باد

سلطان به سلامت باد ما جمله گدایانیم

فرزند علی هستیم ما نوکر سلمانیم

تورو به آبروی قرآن

جان جوادت رو نگردان

... جانم رضا ، جانم رضا جان ...مطالب مرتبط