یابن شبیب یاد کن از پیکر حسین

ضجه بزن برای تن بی سر حسین

عالم اگر بمیرد از این غصه کم بود

کف می زدند دور و بر خواهر حسین

از خیمه تا به تل به زمین خورد عمه ام

یابن شبیب دست به سر برد عمه ام

 

یابن شبیب شام غمم بی سحر شده

یاس علی به نیزه و،بی برگ و بر شده

یابن شبیب بعد هجوم سنان و تیر

در زیر پای اسب تنش نرم تر شده

یابن شبیب قتلگهش تنگ بوده است

دور و بر حسین پر از سنگ بوده است

 

یابن شبیب گل ته گودال دیده ای؟

قرآن پاره پاره و پامال دیده ای؟

هنگام دست و پا زدنش دست می زدند

یابن شبیب غارت و جنجال دیده ای؟

تنها نه آنکه بر بدنش سنگ خورده است

بر صورت و محاسن او چنگ خورده است

 

یابن شبیب بال و پرم درد می کند

از سوز روضه هاش سرم درد می کند

یابن شبیب طفل سه ساله به ناله گفت

از تازیانه ها کمرم درد می کند

یابن شبیب غارت گهواره دیده ای؟

یابن شبیب کودک آواره دیده ای؟

 

یابن شبیب زخم تنش سخت وا شده

پیش از سنان،سه شعبه بر آن سینه جا شده

یابن شبیب زانوی قاتل به سینه بود

در پیش چشم عمه سر از تن جدا شده

مذبوح را کسی ز قفا سر نمی برد

از مرغ زنده هیچ کسی پر نمی برد

 مطالب مرتبط

لنگون لنگون اومد تو حرم
لنگون لنگون اومد تو حرم

چهار شنبه, 17 شهریور 1400

پخش