سلام یا باب الجواد

محمد حسین پویانفر

بیشتر

سلام یا باب الجواد

سلام یا  باب المراد

سلام یا ابن الرضا 

برات دلتنگم زیاد 


سلام یا باب الجواد

سلام یا  باب المراد

سلام یا ابن الرضا 

برات دلتنگم زیاد 


ای که رسیدی توی سختیا به دادم 

حس میکنم جلو در باب المرادم 

وقتی که عکس کاظمینتو میبینم 

خاطره های اربعین میاد به یادم

قنوت منو دعای من 

یه کاری بکن برای من 

مسیحای منمطالب مرتبط

نائب الزیاره
نائب الزیاره

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
چادرت را بتکان
چادرت را بتکان

جمعه, 12 دی 1399

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش