با نگاهت میشم آروم

مهدی اکبری

بیشتر

با نگاهت میشم آروم

وقتی که خستم آقا دلم پر از غمه

با نگاهت میشم آروم 

وقتی که گوشه ی روضه تو پناهمه

با نگاهت میشم آروم 

دوست دارم 

تو پناه منو نفس قلب خستمی

تو آقا جون 

کس بی کسی های دل زار و شکستمی

جز تو آقا 

به کی درد دلام بگم 

جز تو کی محرمه 

کی غیر از تو 

روی زخمای درد و غم بیچاره مرحمه 

آقام آقام 

آقام آقام 

 مطالب مرتبط

شور | بارون دوسـت دارم فقط
شور | بارون دوسـت دارم فقط

دو شنبه, 21 آبان 1397

پخش
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال
چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش