سلام یا باب الجواد

محمد حسین پویانفر

بیشتر

سلام یا باب الجواد

سلام یا  باب المراد

سلام یا ابن الرضا 

برات دلتنگم زیاد 


سلام یا باب الجواد

سلام یا  باب المراد

سلام یا ابن الرضا 

برات دلتنگم زیاد 


ای که رسیدی توی سختیا به دادم 

حس میکنم جلو در باب المرادم 

وقتی که عکس کاظمینتو میبینم 

خاطره های اربعین میاد به یادم

قنوت منو دعای من 

یه کاری بکن برای من 

مسیحای منمطالب مرتبط

چادرت را بتکان
چادرت را بتکان

جمعه, 12 دی 1399

پخش
نائب الزیاره
نائب الزیاره

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش