شبکه های اجتماعی
لطفا حداقل دو حرف را وارد کنید ...
من پنجمین ولی خداوند قادرم
من پنجمین ولی خداوند قادرم

چهار‌شنبه، 15 تیر 1401 - مدت زمان:18:15

دانلود مداحی ها و نوحه های با لینک مستقیم دانلود همراه با متن نوحه و متن مداحی

روضه
شهادت امام محمد باقر (ع)

من پنجمین ولی خداوند قادرم
 همنام مصطفی و ملقب به باقرم

گنجینه ی علوم الهی است سینه ام
 از نسل سفره دار کریم مدینه ام

مشهور شهرم و کرم ابراز می کنم
 با یک نظر ز کار گره باز می کنم

قبل از تهجد شب آن عشق بازی ام
 شهر مدینه شاهد سائل نوازی ام

همیان به دوش کوچه ام و ذره پرورم
 ناز گدای شهر به یک غمزه می خرم

بانی روضه های غروب منا منم
 پرچم به دوش ماتم کرببلا منم

من شاهد مصیبت عظمای عالمم
 من شاهد غریبی آقای عالمم

سجاد زاده ام پسر مرد گریه ام
 من آشنای غربت هم درد گریه ام

با چشم خویش واقعه ایی دیده ام عجیب
 احرام بسته، قافله ایی دیده ام غریب

با حاجیان فاطمه تا همسفر شدم
 از سرّ عشق بازی حق با خبر شدم

آنان به کوی نسل الهی قدم زدند
 زیباترین منای خدا را رقم زدند

دیدم که آب تحفه ی نایاب می شود
 کودک چگونه تشنه و بی تاب می شود

دیدم چگونه جسم جوان خرد می شود
 شخصیت امام زمان خرد می شود

دور امام نیزه و شمشیر دیده ام
 در گودی گلو اثر تیر دیده ام

دیدم مفاصلی که ز هم دور می شود
 شاهی به ضرب نیزه ایی منحور می شود

خنجر به دست شمر به گودال می رود
 زهرا کنار پیکرش از حال می رود

چکمه به پا به جانب مقتل دوید وای
 روی ضریح سینه ی جدم پرید وای

این جا به بعد مهر سکوتی بر این لب است
 گودال بوسه گاه خصوصی زینب است
 من پنجمین ولی خداوند قادرم

همنام مصطفی و ملقب به باقرم
 گنجینه ی علوم الهی است سینه ام

از نسل سفره دار کریم مدینه ام
 مشهور شهرم و کرم ابراز می کنم

با یک نظر ز کار گره باز می کنم
 قبل از تهجد شب آن عشق بازی ام

شهر مدینه شاهد سائل نوازی ام
 همیان به دوش کوچه ام و ذره پرورم

ناز گدای شهر به یک غمزه می خرم
 بانی روضه های غروب منا منم

پرچم به دوش ماتم کرببلا منم
 من شاهد مصیبت عظمای عالمم

من شاهد غریبی آقای عالمم
 سجاد زاده ام پسر مرد گریه ام

من آشنای غربت هم درد گریه ام
 با چشم خویش واقعه ایی دیده ام عجیب

احرام بسته، قافله ایی دیده ام غریب
 با حاجیان فاطمه تا همسفر شدم

از سرّ عشق بازی حق با خبر شدم
 آنان به کوی نسل الهی قدم زدند

زیباترین منای خدا را رقم زدند
 دیدم که آب تحفه ی نایاب می شود

کودک چگونه تشنه و بی تاب می شود
 دیدم چگونه جسم جوان خرد می شود

شخصیت امام زمان خرد می شود
 دور امام نیزه و شمشیر دیده ام

در گودی گلو اثر تیر دیده ام
 دیدم مفاصلی که ز هم دور می شود

شاهی به ضرب نیزه ایی منحور می شود
 خنجر به دست شمر به گودال می رود

زهرا کنار پیکرش از حال می رود
 چکمه به پا به جانب مقتل دوید وای

روی ضریح سینه ی جدم پرید وای
 این جا به بعد مهر سکوتی بر این لب است

گودال بوسه گاه خصوصی زینب است

 


دانلود رادیو عقیق از کافه بازار