کیست این مردی که رو در روی دنیا ایستاده


در دل دریای دشمن بی مهابا ایستاده


لرزه می افتد به جان خیل دشمن از خروشش


وز نهیبش قلب هستی، نبض دنیا ایستاده


می گذارد پای بر فرق شط از دریا دلی ها


وه چه بشکوه و تماشایی است دریا ایستاده


گر چه زینب زیر بار داغ ها از پا نشسته


تکیه کرده بر عمود خیمه ها، تا ایستاده


او که دارد فطرتی نازک تر از آیینه حتی


در مصاف خصم؛ چون کوهی ز خارا ایستاده


با غریو «ما رایت فی البلا الا جمیلا»


پیش روی آن همه زشتی چه زیبا ایستاده!


از قیام کربلا این درس را آموخت باید:


ظلم را نتوان ز پا انداخت الا ایستاده


این پیام تک سوار ظهر عاشوراست یاران:


مرگ در فرهنگ ما زیباست اما ایستاده

مطالب مرتبط

بابا رضا (روح الله رحیمیان)
بابا رضا (روح الله رحیمیان)

پنج شنبه, 28 اردیبهشت 1402

پخش
مدیون إلک (حسین خیرالدین)
مدیون إلک (حسین خیرالدین)

پنج شنبه, 19 مرداد 1402

پخش
آستان حُسن محمد علی کریمخانی
آستان حُسن محمد علی کریمخانی

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش