آرام تر غلام چرا خنده میکنی

محسن عرب خالقی

بیشتر

آرام تر غلام چرا خنده میکنی

لبخند را ز فاطمه شرمنده میکنی

آه ای کنیز کل نکش اینقدر پشت در

ناخن به زخم دل نکش اینقدر  پشت در 

این زن که دست جعده هم از پشت بسته است

مرگ امام را به تماشا نشسته است

رقاصه ای که کینه ی او گر گرفته بود 

جان دادن مرا به تمسخر گرفته بودمطالب مرتبط

اگه میگی با درد اومدی
اگه میگی با درد اومدی

چهار شنبه, 27 مرداد 1400

پخش
بکم فتح الله اباعبدلله الحسین
بکم فتح الله اباعبدلله الحسین

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
رحم الله من نادی یا حسین
رحم الله من نادی یا حسین

پنج شنبه, 29 آبان 1399

پخش