دلداده حسین و/ دلتنگ کربلاییم


بی تاب تشنگی‌ها/ قربانی مناییم


از زمزم اشک است/ شور مدام ما


احرام خون بستیم/ از ظهر عاشورا


لبیک اللهم لبیک


لبیک لا شریک لک لبیک


ما و گذشتن از جان/ با یک ندای رهبر


تا کربلا رسیدن / یک یا حسین دیگر


سرباز روح الله/ همچون شهیدانیم


تا آخرین لبَّیک/ برعهد و پیمانیم


لبیک اللهم لبیک


لبیک لا شریک لک لبیک


مردیم و اهل رزمیم/ نه سازش و نشستن


با تیغ غیرت ماست/ فرجام کار دشمن


در رمی شیطانیم/ با مرگ بر آمریکا


در قلب میدان است/ «سعی» و «صفای» ما


لبیک اللهم لبیک


لبیک لا شریک لک لبیک


یابن الحسن أغثنا/ عالم شده پریشان


افتاده کعبه از نو/ در دست بت پرستان


میخواندت کعبه/ ای قبله دلها


مُحرم شدن با تو/ زیباترین رؤیا


لبیک اللهم لبیک


لبیک لا شریک لک لبیک


شاعران: محمد مهدی سیار و میلاد عرفان پور

مطالب مرتبط