ای نام تو چشمه در بیابان

وی مهر تو در کویر باران 

هر جا که علم شده است نامت 

برچیده شده بساط شیطان 

ابنا شما کریم زاده 

اجداد شما قدیم الاحسان 

ای سرمه ی چشم ما غبارت

وی رفتگر تو خیل مژگان

در صحن تو انبیا  خادم 

در  کوی تو جبرییل دربانمطالب مرتبط

کشور حیدر
کشور حیدر

چهار شنبه, 14 دی 1401

پخش
بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا
بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا

چهار شنبه, 19 خرداد 1400

پخش
رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی
رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش