السلام ای شاه ملک طوس

یا امامی یا شمس الشموس 

پیش تو غرق آرامشم 

یا انیس النفوس 

یا علی بن موسی الرضا

یا رضا یا رضا 

هم رواق تو دار الشفاست

هم یه تیکه از عرش خداست 

زائر تو رتبش برتر از 

زائر کربلاست
مطالب مرتبط

 هرشب باید مجنونت شم
هرشب باید مجنونت شم

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

پخش
بر خود که مرید حیدرم می نازم
بر خود که مرید حیدرم می نازم

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
رفیق روزگار بی کسیم امام حسین
رفیق روزگار بی کسیم امام حسین

پنج شنبه, 30 مرداد 1399

پخش
 با پرچم سرخ و بوی تربت
با پرچم سرخ و بوی تربت

سه شنبه, 15 تیر 1400

پخش