ما که باشیم که سنگ تو به سینه بزنیم

عبدالرضا هلالی

بیشتر

علی پور کاوه زنجانی

بیشتر

ما که باشیم که سنگ تو به سینه بزنیم
 سینه زن زینب کبری ست اباعبدالله
 
 مادرت گفت "بنیَّ" دل ما ریخت به هم
 بردن نام تو غوغاست اباعبدالله
 
 مادرت گوشه ی گودال تماشا می کرد
 بر سر نعش تو دعواست اباعبداللهمطالب مرتبط

الا یا ایها الساقی
الا یا ایها الساقی

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش