رقیه شه بانو زدم پیشت زانو

علی پور کاوه زنجانی

بیشتر

رقیه شه بانو زدم پیشت زانو

گریه توی روضت برای من دارو

رقیه ای جونم دردم و درمونم

یه لحظه ام بی تو زنده نمیمونم

تویی تموم زندگیم رقیه

با تو بهشته زندگیم رقیه

کربلامون امشب بشه امضا

بیاین همه با هم بگیم رقیه

رقیه جان ای عشقت کهف امان

روضت اصل جنان

رقیه عشق شه بانوی دمشق

ای صحن تو بهشت

 مطالب مرتبط

آقای عزیز ما
آقای عزیز ما

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش