من اومدم فقط با آقای خودم کار دارم

علی پور کاوه زنجانی

بیشتر

من اومدم فقط با آقای خودم کار دارم

از اولین حسین حسین قلب گرفتار دارم 

زندگیمو صدقه ی سر همین یار دارم 

باهاش کار دارم 
مطالب مرتبط

آقای عزیز ما
آقای عزیز ما

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
شد خداوند اولین رفیق علی
شد خداوند اولین رفیق علی

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش