سفر عشق شروع کن

عبدالرضا هلالی

بیشتر

علی پور کاوه زنجانی

بیشتر

اون حال قدیمو آرزو کن 

باز خاطره‌ها رو زیر و رو کن

بازم دلتو بزن به دریا 

بازم سفر عشق شروع کن
مطالب مرتبط

اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401

نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش
آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش