رقیه شه بانو زدم پیشت زانو

علی پور کاوه زنجانی

بیشتر

رقیه شه بانو زدم پیشت زانو

گریه توی روضت برای من دارو

رقیه ای جونم دردم و درمونم

یه لحظه ام بی تو زنده نمیمونم

تویی تموم زندگیم رقیه

با تو بهشته زندگیم رقیه

کربلامون امشب بشه امضا

بیاین همه با هم بگیم رقیه

رقیه جان ای عشقت کهف امان

روضت اصل جنان

رقیه عشق شه بانوی دمشق

ای صحن تو بهشت

 مطالب مرتبط

شد خداوند اولین رفیق علی
شد خداوند اولین رفیق علی

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
آقای عزیز ما
آقای عزیز ما

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش